Porin VK-Lämpö Oy

Ammattitaitoiset lv-palvelut Satakunnassa jo vuodesta 1977.

Soita: 02 6313 900

Kielokatu 108 28120 PORI

MA-PE klo 7-16

Toimittajat ja kumppanit

Tavarantoimittajat ja yhteistyökumppanit 

Tavarantoimittajamme koostuvat tunnetuista ja luotetuista merkeistä. Teemme myös yhteistyötä alan luotettavien tekijöiden kanssa.

Tavarantoimittajat:

Haluatko tietää lisää?

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 JA 24 § MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE,

PORIN VK-LÄMPÖ OY ASIAKASTIEDOSTO

1. Rekisterinpitäjä

PORIN VK-LÄMPÖ OY 0451260-1

KIELOKATU 108, 28120 PORI

P. 02 6313 900

2. Rekisteriasiat, Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Elina Saarenmaa p. 02 6313 913 Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Porin VK-Lämpö Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • asiakasnumero
 • asiakastyyppi (henkilö/yritys/yhdistys/kiinteistöt)
 • sopimuksen alkupvm sekä mahdollinen loppupvm
 • sukunimi, etunimet
 • jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, laskutusosoite
 • kotipuhelinnumero, matkapuhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • maksuehdot
 • toimitusehdot
 • mahdolliset alennusprosentit
 • organisaatio ja asema
 • organisaation osoitetiedot

Lisäksi tallennetaan tieto mahdollisesta asiakkaan antamasta yhteyshenkilöistä ja puhelinnumero. Rekisteriin on myös merkitty jos asiakkaalla on tarkistettu luottotiedot sekä mahdollinen ostoraja.Rekisteriin voidaan myös merkitä jos asiakas on kieltänyt suoramarkkinoinnin.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

8. Tietojen poistaminen ja tarkastuoikeus

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Sen joka haluaa tarkastaa itsestään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Em.pyyntö tulee toimittaa Porin VK-Lämpö Oy:n osoitteeseen Kielokatu 108, 28120 PORI.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Asiakasrekisteri on salasanan takana ja sitä pääsevät käsittelemään Porin VK-Lämpö Oy:n työntekijät tietyin edellytyksin.

Kerro meistä kavereillesi

Facebook Twitter 6Jaa